ផ្ទះវីឡាឃ្វីនសម្រាប់លក់ ក្នុងបុរីជីបម៉ុងផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ/ Villa Queen for sale in Borey Chip Mong Street 60m

តម្លៃលក់ / Asking Price : 1,350,000$ (Negotiable)

-ទំហំផ្ទះ / Villa size: 13m x 13m

-ទំហំដី​ ​/ Land size: 21m x 23m

-បន្ទប់គេង / Bedroom: 7

-បន្ទប់ទឹក / Bathroom: 8

-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ / Living Room: 1

-ផ្ទះបាយ / Kitchen: 1

-ចំណតឡាន/ Parking: 2

-ទីតាំងនៅបុរីជីបម៉ុងផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ / Borey Chip Mong Street 60m

-បែរមុខទិស​ខាងត្បូង / Facing South

– ប្លង់កាត់ត្រឹមបុរី

HP: 089 999 079 | 089 999 709 (WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
www.expertrealty.com.kh

ផ្ទះវីឡាឃ្វីនសម្រាប់លក់ ក្នុងបុរីជីបម៉ុងផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ/ Villa Queen for sale in Borey Chip Mong Street 60m

តម្លៃលក់ / Asking Price : 1,350,000$ (Negotiable)

-ទំហំផ្ទះ / Villa size: 13m x 13m

-ទំហំដី​ ​/ Land size: 21m x 23m

-បន្ទប់គេង / Bedroom: 7

-បន្ទប់ទឹក / Bathroom: 8

-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ / Living Room: 1

-ផ្ទះបាយ / Kitchen: 1

-ចំណតឡាន/ Parking: 2

-ទីតាំងនៅបុរីជីបម៉ុងផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ / Borey Chip Mong Street 60m

-បែរមុខទិស​ខាងត្បូង / Facing South

– ប្លង់កាត់ត្រឹមបុរី

HP: 089 999 079 | 089 999 709 (WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
www.expertrealty.com.kh

ផ្ទះវីឡាឃ្វីនសម្រាប់លក់ ក្នុងបុរីជីបម៉ុងផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ/ Villa Queen for sale in Borey Chip Mong Street 60m

តម្លៃលក់ / Asking Price : 1,350,000$ (Negotiable)

-ទំហំផ្ទះ / Villa size: 13m x 13m

-ទំហំដី​ ​/ Land size: 21m x 23m

-បន្ទប់គេង / Bedroom: 6

-បន្ទប់ទឹក / Bathroom: 7

-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ / Living Room: 1

-ផ្ទះបាយ / Kitchen: 1

-ចំណតឡាន/ Parking: 2

-សំភារៈ​ពេញ​ / Fully Furnished

-ទីតាំងនៅបុរីជីបម៉ុងផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ / Borey Chip Mong Street 60m

– បែរមុខទិស​ខាងត្បូង / Facing North

– ប្លង់កាត់ត្រឹមបុរី

HP: 089 999 079 | 089 999 709 (WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
www.expertrealty.com.kh

វីឡាប្រណិតមានអាងហែលទឹក សម្រាប់ លក់ រឺ ជួល នៅព្រែកឯង| Luxury Villa with Swimming Pool for sale or rent in Prek Eng Area

– តម្លៃសម្រាប់ជួល| Price For Rent : $ 15,000 / month

– តម្លៃសម្រាប់លក់| Price For Sale : $ 3,950,000

– ទំហំដី | Land Size: 2,400 sqm

– បន្ទប់គេង| Bedrooms: 7

– បន្ទប់ទឹក| Bathrooms: 8

-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ| Living Room: 1

-ផ្ទះបាយ| Kitchen: 1

– សួនច្បារ នឹង អាងហែលទឹក | Garden and Swimming Pool

-ចំណតឡានធំទូលាយ| Big Parking Space

🌎ទីតាំង/Location: ព្រែកឯង / Prek Eng Area

HP: 089 999 079/089 999 709 (WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
Telegram: https://t.me/ExpertRealtyCambodia
WhatsApp: https://wa.me/message/N4EZZ3USUUZOA1
inquiry@expertrealty.com.kh
www.expertrealty.com.kh

1 Bedroom Apartment Gym and Swimming Pool for Sale In Decastle Royal BKK1 area

Price: $ 210000 (Gross Area 103sqm, Net Area 75sqm)

Location: Decastle Royal BKK1 area

1 Bedrooms

1 Bathrooms

1 Livingroom

1 Kitchen

1 Balcony

Fully Furnished

HP: 089 999 079 / 089 999 709

inquiry@expertrealty.com.kh

www.expertrealty.com.kh

#apartment #rent #bkk1 #phnompenh #expertrealty

ផ្ទះវីឡាសម្រាប់លក់ ក្នុងបុរីឧទ្យានបាសាក់ / Villa for sale in Borey Bassac Garden

តម្លៃលក់ / Asking Price : $ 780,000

-ទំហំផ្ទះ / Villa size: 7m x 13m

-ទំហំដី​ ​/ Land size: 7m x 23.2m

-បន្ទប់គេង / Bedroom: 3

-បន្ទប់ទឹក / Bathroom: 4

-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ / Living Room: 1

-ផ្ទះបាយ / Kitchen: 1

-ចំណតឡាន/ Parking: 2

-ទីតាំងនៅឧទ្យានបាសាក់ / Borey Bassac Garden

HP: 089 999 079 | 089 999 709 (WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
www.expertrealty.com.kh

 

ផ្ទះវីឡាឃ្វីនសម្រាប់លក់ ក្នុងបុរីជីបម៉ុងផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ/ Villa Queen for sale in Borey Chip Mong Street 60m

តម្លៃលក់ / Asking Price : 1,180,000$

-ទំហំផ្ទះ / Villa size: 13m x 13m

-ទំហំដី​ ​/ Land size: 18m x 23m

-បន្ទប់គេង / Bedroom: 7

-បន្ទប់ទឹក / Bathroom: 8

-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ / Living Room: 1

-ផ្ទះបាយ / Kitchen: 1

-ចំណតឡាន/ Parking: 2

-ទីតាំងនៅបុរីជីបម៉ុងផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ / Borey Chip Mong Street 60m

– បែរមុខទិស​ខាងត្បូង​​ / Facing South 

– ប្លង់កាត់ត្រឹមបុរី

HP: 089 999 079 | 089 999 709 (WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
www.expertrealty.com.kh

ផ្ទះវីឡាឃ្វីនសម្រាប់លក់ ក្នុងបុរីជីបម៉ុងផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ/ Villa Queen for sale in Borey Chip Mong Street 60m

តម្លៃលក់ / Asking Price : 1,300,000$

-ទំហំផ្ទះ / Villa size: 13m x 13m

-ទំហំដី​ ​/ Land size: 20m x 23m

-បន្ទប់គេង / Bedroom: 7

-បន្ទប់ទឹក / Bathroom: 8

-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ / Living Room: 1

-ផ្ទះបាយ / Kitchen: 1

-ចំណតឡាន/ Parking: 2

-ទីតាំងនៅបុរីជីបម៉ុងផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ / Borey Chip Mong Street 60m

– បែរមុខទិស​ខាងត្បូង / Facing South 

– ប្លង់កាត់ត្រឹមបុរី

HP: 089 999 079 | 089 999 709 (WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
www.expertrealty.com.kh

ផ្ទះវីឡាឃ្វីនសម្រាប់លក់ ក្នុងបុរីជីបម៉ុងផ្លូវ 60m / Villa Queen for sale in Borey Chip Mong Street 60m 

តម្លៃលក់ / Asking Price : 1,340,000$ (ចរចារ​/Negotiable)

-ទំហំផ្ទះ / Villa size: 13m x 13m

-ទំហំដី​ ​/ Land size: 21m x 23m

-បន្ទប់គេង / Bedroom: 6

-បន្ទប់ទឹក / Bathroom: 7

-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ / Living Room: 1

-ផ្ទះបាយ / Kitchen: 1

-ចំណតឡាន/ Parking: 2

-ទីតាំងនៅបុរីជីបម៉ុងផ្លូវ 60m / Borey Chip Mong Street 60m

– បែរមុខទិស​ខាងជេីង / Facing Noth

-ប្លង់កាត់ត្រឹមបុរី

HP: 089 999 079 | 089 999 709 (WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
www.expertrealty.com.kh

ផ្ទះវីឡាឃ្វីនសម្រាប់លក់ ក្នុងបុរីជីបម៉ុងផ្លូវ 271 / Villa QueenA for sale in Borey Chip Mong Street 271m

តម្លៃលក់ / Asking Price : 1,900,000$

-ទំហំផ្ទះ / Villa size: 9m x 12m

-ទំហំដី​ ​/ Land size: 23m x 23m

-បន្ទប់គេង / Bedroom: 5

-បន្ទប់ទឹក / Bathroom: 7

-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ / Living Room: 1

-ផ្ទះបាយ / Kitchen: 1

-ចំណតឡាន/ Parking: 2

-ទីតាំងនៅបុរីជីបម៉ុងផ្លូវ 271 / Borey Chip Mong Street 271m

– បែរមុខទិស​ខាងត្បូង / Facing South 

-ប្លង់កាត់ត្រឹមបុរី

HP: 089 999 079 | 089 999 709 (WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
www.expertrealty.com.kh

ផ្ទះវីឡាឃ្វីនសម្រាប់លក់ ក្នុងបុរីជីបម៉ុងផ្លូវ 271 / Villa Queen for sale in Borey Chip Mong Street 271

តម្លៃលក់ / Asking Price : 2,200,000$

-ទំហំផ្ទះ / Villa size: 13m x 13m

-ទំហំដី​ ​/ Land size: 28m x 23m

-បន្ទប់គេង / Bedroom: 6

-បន្ទប់ទឹក / Bathroom: 7

-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ / Living Room: 1

-ផ្ទះបាយ / Kitchen: 1

-ចំណតឡាន/ Parking: 2

-ទីតាំងនៅបុរីជីបម៉ុងផ្លូវ 271 / Borey Chip Mong Street 271m

– បែរមុខទិស​ខាងត្បូង / Facing South 

-ប្លង់កាត់ត្រឹមបុរី

HP: 089 999 079 | 089 999 709 (WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
www.expertrealty.com.kh